COMING Cloud

Cloud Computing je tehnologija koja omogućava isporučivanje IT resursa i aplikativnih rešenja na daljinu, putem Interneta ili privatne mreže. Koncept je proizašao iz ideje iznjmljivanja IT resursa (CPU, memorija, storage prostora...) kao usluge koja se plaća na osnovu korišćenja. 

Glavne karakteristike ove tehnologije su :

  • eliminacija investicionih troškova;
  • korišćenje samo potrebnih servisa;
  • trenutna skalabilnost i fleksibilnost resursa;
  • centralizaciju podataka;
  • mobilnost poslovanja. 

 

infra

COMING Cloud Infrastruktura 

COMING Cloud infrastruktura bazirana je na najsavremenijoj virtualizacionoj platformi. Visokoperformantni procesorski i memorijski kapaciteti mogu biti raspoloživi našim korisnicima u roku od svega nekoliko minuta. 

vise

servisiuclo

COMING Cloud Servisi

Pored infrastrukture u COMING Cloudu možete iznajmiti resurse sa velikim brojem operativnih sistema, baza podataka, sistemskih servisa, pa sve do pojedinačnih aplikativnih rešenja. 

vise

 

 zasto

Zašto COMING Cloud?

COMING je prvi Cloud provajder u Srbiji. U našem Cloudu moguće je hostovati celovito poslovanje - od pojedinačnih infrastrukturnih, pa sve do kritičnih poslovnih servisa. 

 

vise

 

 

 

 

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering