Prenosivi datacentar servisi

Prenosivi data centar servisi

Iznajmljivanje IT resursa

COMING - Computer Engineering poseduje četiri prenosiva data centar sistema različitih dimenzija, u kojima se nalaze od 3 do 8 servera koji se sastoje od ukupno 16 četvorojezgarnih procesora i sa ukupnim memorijskim kapacitetom od 256 GB,  povezanim sa centralnim sistemom za skladištenje podataka  kapaciteta od 3 do 68 TB, zatim sistemom za backup na trakama sa ukupnim kapacitetom od 38.6 TB, kao i svom potrebnom mrežnom opremom i opremom za bežične komunikacije.

Prenosivi data centar servisi

Na ovom sistemu nalazi se  sloj za virtuelizaciju na kojem su implementirane neophodne korisničke usluge poput Aktivnog Direktorijuma, Antivirusne zaštite, Internet Proxy sistema, sistema za opsluživanje elektronske pošte, ERP rešenja poput Microsoft Dynamics Nav, CRM rešenja, sistema za upravljanje sadržajima poput IBM Omni-Find, podrške za bežičnu mrežu, IP telefonije, video nadzora, DMBS servisa kao osnove za druge aplikativne servise poput MS SQL servera ili ORACLE servera, itd.  Sa druge strane ovi sistemi mogu da podrže i do 300 virtuelnih desktop klijenata pomoću softverskog proizvoda VMware View. Ovi sistemi originalno su kreirani od strane COMING - Computer Engineering pod imenom All- in-one data center [PDF].

Pomoću ovih sistema COMING - Computer Engineering može u roku od nekoliko sati uspostaviti  IT data centar infrastrukturu za konferencije, trening skupove, novoosnovane firme, oporavak od elementarnih nepogoda kao i u druge svrhe.

Ovi i drugi IT resursi mogu biti isporučeni kupcima i preko WAN na bilo kojoj udaljenoj lokaciji gde postoje adekvatni tehnički uslovi.


Prenosno rešenje za oporavak od katastrofe

COMING - Computer Engineering razvio je prenosno rešenje za oporavak od katastrofa (disaster recovery) namenjeno za preduzeća čiji su korisnički servisi već virtuelizovani na primarnoj lokaciji, a čije poslovanje može da opstane bez IT usluga u periodu ne većem od 12 do 24 časa. Ovo rešenje donosi uštedu, jer garantuje oporavak IT operacija u hitnim situacijama u  periodu manjem od 8 časova od trenutka nastanka katastrofe.

Kao preduslov za oporavak od katastrofe mora biti izrađen detaljan plan oporavka. Tako u slučaju katastrofe, klijent obezbeđuje traku sa konsolidovanim backup-om virtuelne infrastrukture, dok COMING - Computer Engineering dolazi na mesto katastrofe sa prenosnim data centrom. Proces oporavka može biti završen u periodu od 8, a najkasnije do 24 sata.

Ovo rešenje, koje je očigledno potrebno za sigurnost poslovanja, je daleko jeftinije od izgradnje sopstvenog rešenje za oporavak od katastrofe, kupovanjem opreme i trošenja materijalnih i administrativnih resursa na događaje do kojih možda neće doći duži niz godina. Scenario oporavka od katastrofe može biti testiran na zahtev klijenta kada god on to zahteva.

Čitajte Business&IT časopis online

 Business IT1 1

 

1998 - 2016 © COMING - Computer Engineering